CUPRINS

1.Rezumat al proiectului

1.1 Scurta descriere a proiectului propus.

 

2.Relevanta:

2.1 Cât de relevanta este propunerea dv. în raport cu nevoile si constrângerile regiunii sau tarii careia se adreseaza?

2.2 Care sunt problemele ce trebuie rezolvate si care sunt nevoile?

2.3 Cine sunt actorii implicati (beneficiarii finali, grupurile tinta)?

2.4 Care sunt obiectivele si rezultatele asteptate?

2.5 Care este valoarea adaugata a actiunii (ce aduce proiectul în plus fata de actiunile guvernului (la nivel central sau local) si fata de actiunile implementate de actorii non-publici)?

 

3.Metodologie si Sustenabilitate:

3.1 Care sunt principalele activitati ale proiectului?

3.2 Care vor fi principalii parteneri din implementare, care este durata relatiei cu acestia si cum vor fi acestia implicati în proiect?

3.3 Cum va dobandi acest proiect sustenabilitate?

3.4 Va avea acesta efecte multiplicatoare?

 

4.Expertiza si capacitate operationala:

4.1 Care este experienta organizatiei dv. în managementul de proiect?

4.2 Care este experienta organizatiei si a partenerilor dv. în domeniul si aspectele carora proiectul se adreseaza?

 

 

 

 

 

 

1. Rezumat al proiectului

 

 

1.1 Scurta descriere a proiectului propus.

 

Titlul proiectului: Centre de Informare si Consiliere pentru persoanele de etnie roma

Dezvoltarea domeniului ocuparii la nivel regional este în mod evident importanta pentru comunitatile regionale si locale, dar si pentru nivelul national si european. Din ce în ce mai mult este recunoscut faptul ca obiectivele nationale si europene din domeniul ocuparii – si în special Strategia Europeana din domeniul ocuparii – nu pot fi atinse fara implicarea activa a actorilor la nivel regional si local.

În contextul în care unul dintre obiectivele principale ale strategiei europene de ocupare este ca masurile active sa detina ponderea cea mai mare în cadrul serviciilor de ocupare, Agentia Judeteana pentru Ocupare Fortei de Munca Olt urmareste prin acest proiect, facilitarea accesului persoanelor de etnie roma la integrarea pe piata muncii, combaterea discriminarii, cresterea ratei de ocupare, dezvoltarea abilitatilor acestui grup vulnerabil si promovarea incluziunii lor sociale.

Activitatile propuse se concentreaza pe infiintarea, cu sprijinul consiliilor locale in calitate de parteneri in proiect, a patru Centre de Informare si Consiliere Profesionala in localitatile: Gradinari, Iancu Jianu, Potcoava si Stoenesti, care insumeaza in total 3.448 persoane de etnie roma, din care 1.204 sunt persoane apte de munca. Din studiile efectuate rezulta ca, dintre acestia,  doar 3,4%  au un loc de munca permanent (sursa de informare: consultantul pe probleme de romi din cadrul  Institutiei Prefectului Olt).

Aceste centre vor fi dotate cu mobilier, birotica, echipamente informatice, linii de comunicare   ( telefoane, fax, internet) in vederea desfasurarii activitatii de informare si consiliere.

Serviciile oferite grupului tinta de expertii care vor fi incadrati in cadrul proiectului in aceste centre de  informare si consiliere sunt:

Avand in vedere  experienta anterioara, respectiv actiunile destinate personelor de etnie roma, estimam ca    (minim 600 persoane de etnie roma vor beneficia de servicii, iar dupa finalizarea programului, rata de ocupare pentru grupul tinta ales va creste cu 10%, respectiv minim 60 persoane vor fi incadrate in munca, 50 persoane vor urma cursuri de calificare, recalificare.

Centrele de informare si consiliere isi vor continua, in cadrul consiliilor locale respective, activitatea de informare si consiliere a persoanelor de etnie roma, dupa incetarea implementarii proiectului.

Acest proiect contribuie la dezvoltarea comunitara, la cresterea stimei de sine si destigmatizare.

Totodata isi propune sa creeze resurse umane si sa schimbe mentalitati.

Implica colaborare intre persoane fizice si juridice si testare de initiative in randul autoritatilor locale si al populatiei.

Avantajele infiintarii celor 4 Centre de Informare si consiliere pentru romi in mediul rural sunt:

 <CUPRINS>

 

 

 

2.Relevanta:

 

 

2.1 Cât de relevanta este propunerea dv. în raport cu nevoile si constrângerile regiunii sau tarii careia se adreseaza?

 

Proiectul isi propune sa contribuie la combaterea saraciei extreme si a excluziunii sociale cu care se confrunta comunitatea roma, precum si promovarea integrarii lor depline in societate. In contextul viitoarelor provocari, aceasta initiativa este menita sa contribuie la realizarea prioritatilor de politica regionala in sensul cresterii eficientei programelor de incurajare a ocuparii fortei de munca, cu accent pe masurile active.

 <CUPRINS>

 

2.2 Care sunt problemele ce trebuie rezolvate si care sunt nevoile?

 

Avand la baza analiza SWOT realizata de AJOFM (vezi anexa) la nivelul Judetului Olt problemele identificate  in procesul de insertie pe piata muncii al persoanelor de etnie roma sunt:

Nevoi identificate:

 <CUPRINS>

 

2.3 Cine sunt actorii implicati (beneficiarii finali, grupurile tinta)?

 

Grupuri tinta: minim 600 persoane de etnie roma din mediul rural, apte de munca, ale caror calificari nu mai sunt cerute pe piata muncii, sau fara calificari, care au absolvit sau nu invatamantul obligatoriu sau liceal, din localitatile in care vor functiona centrele de informare si consiliere.

Beneficiari finali: comunitatea din care fac parte aceste persoane, familiile celor care beneficiaza de serviciile oferite in cadrul proiectului, alte persoane si grupuri sociale care sunt supuse riscului de marginalizare sociala care vor solicita la randul lor servicii de informare si consiliere in aceste centre.

 <CUPRINS>

 

2.4 Care sunt obiectivele si rezultatele asteptate?

 

Obiectivul general este sustinerea dezvoltarii si implementarii politicilor pentru coeziune economica si sociala care sa contribuie la promovarea incluziunii sociale, promovarea  oportunitatilor de ocupare pentru grupurile si persoanele cu risc de excluziune, respectiv persoanele de etnie roma, prin cresterea gradului de ocupare cu 10% a persoanelor din randul grupului tinta, respectiv persoanele in comunitatile de romi din localitatile: Gradinari, Iancu Jianu, Potcoava si Stoenesti

Obiectivele specifice:

1.Infiintarea de Centre de informare si Consiliere in localitatile Gradinari, Iancu Jianu, Potcoava si Stoenesti

2.Facilitarea accesului grupului tinta pe piata muncii prin serviciile acordate in cadrul centrelor de informare si consiliere

3.Crearea unui parteneriat local care sa conduca la diminuarea riscului de marginalizare si excluziune sociala .

Rezultate asteptate:

 <CUPRINS>

 

2.5 Care este valoarea adaugata a actiunii (ce aduce proiectul în plus fata de actiunile guvernului (la nivel central sau local) si fata de actiunile implementate de actorii non-publici)?

 

Prin oferirea serviciilor primare de informare, consiliere si mediere in comunitatile respective, se asigura accesul, altfel imposibil din cauza veniturilor aproape inexistente, la facilitatile legale privind ocuparea unui loc de munca. Aceste activitati nu pot fi finantate din fonduri publice locale sau centrale.

 <CUPRINS>

 

 

 

3. Metodologie si Sustenabilitate:

 

 

3.1 Care sunt principalele activitati ale proiectului?

 

1.1.Constituirea echipei administrative

1.2.Identificarea, inchirierea, amenajarea si dotarea spatiului in care isi va desfasura activitatea echipa administrativa a proiectului, precum si inchirierea unui autoturism necesar deplasarii in teritoriu a echipei de proiect

1.3.Constituirea echipei tehnice

1.4.Identificarea impreuna cu partenerii a spatiilor unde vor functiona viitoarele centre,  inchirierea, amenajarea si achizitionarea de bunuri, echipamente si materiale consumabile necesare pentru activitatea viitoarelor Centre de Informare si Consiliere

1.5.Elaborarea procedurilor de lucru si familiarizarea echipei tehnice cu procedurile unitare

1.6.Promovarea activitatii (mediatizarea)

2.1.Deschiderea oficiala a activitatii in Centrele de Informare si Consiliere

2.2.Amenajarea punctelor de autoinformare in Centrele de Informare si Consiliere

2.3.Activitati specifice de informare si consiliere individuala

2.4.Activitati specifice de informare si consiliere de grup

2.5.Activitati de mediere

3.1.Familiarizarea cu procedurile de lucru unitare a personalului desemnat din cadrul Consiliilor Locale pentru a continua activitatea implementata prin proiect

3.2.Preluarea activitatii din Centrele de Informare si Consiliere de catre Consiliile Locale

4. Conferinta de incheiere a proiectului

5. Evaluarea proiectului

6. Audit

 <CUPRINS> 

 

3.2 Care vor fi principalii parteneri din implementare, care este durata relatiei cu acestia si cum vor fi acestia implicati în proiect?

 

Parteneri la proiect, pe toata durata implementarii, vor fi Consiliile Locale din localitatile: Gradinari, Iancu Jianu, Potcoava si Stoenesti.

Acestia vor identifica spatiile in care vor functiona Centrele de Informare si Consiliere, vor acorda sprijin expertilor, atat in identificarea grupului tinta, precum si in activitatea de promovare, consiliere si informare.

 <CUPRINS> 

 

3.3 Cum va dobândi acest proiect sustenabilitate?

 

Centrele de informare si consiliere isi vor continua activitatea, in cadrul consiliilor locale respective si dupa incetarea implementarii proiectului. Bunurile si echipamentele achizitionate in cadrul proiectului cu care sunt dotate Centrele de informare si consiliere vor ramane in proprietatea primariilor partenere. Acestea vor asigura sustenabilitatea proiectului, prin alocarea resurselor financiare necesare functionarii centrelor si prin preluarea expertilor din proiect sau desemnarea de alte persoane specializate, care sa acorde serviciile de informare si consiliere.

Totodata,  dupa finalizarea proiectului, dotarile sediului local de implementare a proiectului vor ramane in cadrul Agentiei Judeteane pentru Ocuparea Fortei de Munca Olt, care va continua sa acorde gratuit grupurilor vulnerabile pe piata muncii,  servicii de informare si consiliere, precum si alte masuri active.  Deasemenea, prin activitatile desfasurate periodic, de exemplu: Caravana Ocuparii pentru romi, sau alte deplasari in localitatile mentionate,  agentia va continua activitatea initiata prin acest proiect.

 <CUPRINS>

 

3.4 Va avea acesta efecte multiplicatoare?

 

  1. Crearea, extinderea si consolidarea parteneriatelor sociale si in alte localitati din judet cu pondere mare a populatie de etnie roma, vor contribui la identificarea si valorificarea de noi oportunitati de integrarea a acestora pe piata muncii si de combatere a discriminarii;

  2. Dezvoltarea si extinderea unui sistem eficient de servicii sociale si in alte localitati din judet, destinat reducerii riscului de marginalizare si excluziune sociala;

  3. In acelasi timp, prin activitatile derulate se va imbunatatii codul de conduita al persoanelor implicate in proiect si al grupului tinta (persoanele de etnie roma), iar metodele de lucru se vor diversifica.

  4. Succesul acestei initiative si impactul proiectului asupra grupului tinta vizat, va permite dupa finalizarea acestuia, continuarea si dezvoltarea unor initiative similare  pe un grup tinta extins numeric, precum si pe ale grupuri vulnerabile (tineri, persoane cu dizabilitati, someri de lunga durata, etc.).

 <CUPRINS>

 

 

 

4. Expertiza si capacitate operationala:

 

 

4.1 Care este experienta organizatiei dv. în managementul de proiect?

 

Agentia Judeteana pentru Ocupare Fortei de Munca Olt  nu are experienta in proiecte Phare, dar are experienta in proiecte similare. In acest sens, agentia a elaborat caietul de sarcini si a monitorizat implementarea proiectului  Servicii de calificare/perfectionare a persoanelor din mediul rural in meserii specifice activitatilor din agricultura, derulat prin Banca Mondiala, in cadrul caruia au fost organizate 4 cursuri de formare profesionala in meseriile: lucrator in cresterea animalelor, viticultor, piscicultor, apicultor, pentru un numar de 112 persoane din randul somerilor, persoane selectate din mediul rural, in special someri de lunga durata. Rezultate medii pentru pe perioada: 2006-2007: 112 persoane din randul somerilor.

Totodata a asigurat managementul de proiect pentru:

Rezultate medii anuale : 400  persoane calificate in cadrul a 20 programe de formare profesionala

   Caravana ocuparii pentru persoanele de etnie roma si pentru persoanele din mediul rural

Rezultate medii anuale : 5.400  persoane inregistrate, 180 vizite in comunitati.

   Bursa locurilor de munca atat pentru toate categoriile de persoane interesate in ocuparea unui loc de munca, cat si separat, pentru categorii defavorizate ca de exemplu: femei, absolventi, persoane de etnie roma, persoane cu disabilitati, tineri care au parasit sistemul de protectie a copilului.

Rezultate anuale medii  : 700 persoane incadrate in urma a 4 burse organizate anual

   Centre de informare si consiliere privind cariera

Activitatea de informare si consiliere se desfasoara in cele 6 Centre de Informare si Consiliere privind Cariera din judet care functioneaza in sediile agentiei judetene, agentiilor locale si punctelor de lucru, cu personalul instruit prin cursuri de scurta durata sau masterat, avand dotarea corespunzatoare. Periodic se efectueaza studii si analize asupra rezultatelor din fisele fiecarui client, de aici rezultand traseul de urmat pentru fiecare client adoptand o solutie optima, cuprinderea la alte masuri active, etc.Rezultate medii anuale:  o medie de 500 persoane consiliate, din care 100 angajate;  

   CentruL pilot pentru medierea si consilierea persoanelor cu disabilitati care functioneaza in cadrul agentiei din anul 2004.

Rezultate medii anuale : 50 persoane consiliate, din care 12 angajate;  

   Alte masuri active: daca ne referim numai la activitatea ultimilor 2 ani, putem evidentia ca rezultate ale activitatii agentiei urmatoarele:

  1. prin mediere: 28.673;

  2. prin informare si  consiliere profesionala: 2.471;

  3. prin alte masuri de stimulare: 3.916.

 <CUPRINS> 

 

4.2. Care este experienta organizatiei si a partenerilor dv. în domeniul si aspectele carora proiectul se adreseaza?

 

A.J.O.F.M. Olt: Incepand cu data de 1 ianuarie 1999, prin aparitia Legii 145/1998 privind infiintarea agentiei, lege modificata si completata, Agentia Judeteana pentru Ocupare Fortei de Munca functioneaza ca institutie de sine statatoare. Agentia organizeaza si coordoneaza la nivel judetean (prin 2 agentii locale si 3 puncte de lucru),  activitatea de ocupare si formare profesionala a fortei de munca, precum si de protectie a persoanelor neincadrate in munca, fiind in prezent liderul local in acest domeniu in judetul Olt.

Partenerii la proiect, respectiv Consiliile Locale din localitatile: Gradinari, Iancu Jianu, Potcoava si Stoenesti, au derulat in colaborare cu Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Olt  urmatoarele proiecte:

       <CUPRINS>

 

Pagina Principala

Despre Noi

Detalii Proiect

Vizibilitate

Relatii cu Presa

Informatii Centre

INFOEUROPA

 

 

        AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA OLT
Adresa: Slatina, str. Prelungirea Crisan, nr. 2, jud. Olt
Telefon: 0249-438595, Fax: 0249-432276

 

Link-uri utile

ANOFM

GUVERN

MMSSF

SEMM

CRFPA

WAPES

ANAF

OMFM

EURES

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene.

Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.

 

Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate

privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a

Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.