AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA OLT - SPECIALISTI LA DISPOZITIA DUMNEAVOASTRA

Pagina principala
Inapoi
Intrebari frecvente

 

Masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca ce se adreseaza persoanelor in cautarea unui loc de munca, vizeaza cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca si sunt realizate prin urmaroarele servicii specializate, furnizate de Agentia judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Olt:

 • informarea si consilierea profesionala;

 • medierea muncii;

 • formarea profesionala;

 • consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri;

 • completarea veniturilor salariale ale angajatilor;

 • stimularea mobilitatii fortei de munca.

 

1. Informarea si consilierea profesionala

 

Informarea si consilierea profesionala constituie un ansamblu de servicii acordate in mod gratuit persoanelor in cautarea unui loc de munca, care au ca scop:

    a) furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor;

    b) evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale;

    c) dezvoltarea abilitatii si increderii in sine a persoanelor in cautarea unui loc de munca, in vederea luarii de catre acestea a deciziei privind propria cariera;

    d) instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca.

 

Informarea si consilierea profesionala se realizeaza de centre specializate, organizate in cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, precum si de alte centre si furnizori de servicii din sectorul public sau privat, acreditati, care incheie cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca contracte, in conditiile legii.

 

Informarea privind piata muncii, stabilirea traseului profesional, evaluarea si autoevaluarea se realizeaza prin autoinformare, prin acordarea de servicii de consiliere individuala sau de grup oferite, la cerere, persoanelor in cautarea unui loc de munca sau in cadrul job-cluburilor organizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca.

 

Consilierea profesionala si instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca si de prezentare la interviuri in vederea ocuparii se realizeaza de catre consilieri de orientare a carierei, in cadrul centrelor de informare si consiliere privind cariera sau, la cerere, in cadrul altor forme organizate de instruire.

 

 

2. Medierea muncii

 

Medierea muncii este activitatea prin care se realizeaza punerea in legatura a angajatorilor cu persoanele in cautarea unui loc de munca, in vederea stabilirii de raporturi de munca sau de serviciu.

 

Agentiile pentru ocuparea fortei de munca au obligatia de a identifica locurile de munca vacante la angajatori si a le face cunoscute persoanelor in cautarea unui loc de munca.

 

Serviciile de mediere pentru persoanele in cautarea unui loc de munca se acorda gratuit de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca si constau in:

    a) informatii privind locurile de munca vacante si conditiile de ocupare a acestora prin publicarea, afisarea, organizarea de burse ale locurilor de munca;

    b) mediere electronica avand ca scop punerea automata in corespondenta a cererilor si ofertelor de locuri de munca prin intermediul tehnicii de calcul;

    c) preselectia candidatilor corespunzator cerintelor locurilor de munca oferite si in concordanta cu pregatirea, aptitudinile, experienta si cu interesele acestora.

 

 

3. Formarea profesionala

 

Persoanele in cautarea unui loc de munca pot participa la programe de formare profesionala care sa le asigure cresterea si diversificarea competentelor profesionale in scopul asigurarii mobilitatii si reintegrarii pe piata muncii.

 

Programele de formare profesionala asigura, conform legii, initierea, calificarea, recalificarea, perfectionarea si specializarea persoanelor in cautarea unui loc de munca.

 

Formarea profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca se face tinandu-se seama de cerintele de moment si de perspectiva ale pietei muncii si in concordanta cu optiunile si aptitudinile individuale ale persoanelor respective.

 

Formele prin care se realizeaza formarea profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca sunt: cursuri, stagii de practica si specializare, precum si alte forme, in conditiile legii.

 

Accesul la programele de formare profesionala se face in urma activitatii de informare si consiliere profesionala sau de mediere.

 

 

4. Consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri

 

Consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri se acorda, la cerere, persoanelor in cautarea unui loc de munca, sub forma de servicii juridice, de marketing, financiare, metode si tehnici eficiente de management si alte servicii de consultanta.

 

Serviciile enumerate anterior pot fi realizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca sau, dupa caz, de firme private, organizatii profesionale, fundatii si asociatii specializate in aceste domenii, cu care agentiile incheie contracte in conditiile legii.

 

Aceste servicii se acorda gratuit:

    a) persoanelor care au calitatea de asigurat in sistemul asigurarilor pentru somaj, o singura data, pentru fiecare perioada in care au calitatea de asigurat;

    b) studentilor care solicita acordarea de credite cu dobanda avantajoasa din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile prezentei legi;

    c) o singura data, pentru fiecare perioada in care se afla in cautarea unui loc de munca pentru persoanele care:

 • au devenit someri, conform legii;

 • nu au putut ocupa loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant sau dupa satisfacerea stagiului militar;

 • ocupa un loc de munca si, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia;

 • au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala, conform legii;

 • cetateni straini sau apatrizi care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania, conform legii;

 • nu au putut ocupa loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie.

 

 

5. Completarea veniturilor salariale ale angajatilor

 

Art. 72 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca 

 

Persoanele carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatia de somaj potrivit legii si care se angajeaza pentru program normal de lucru, conform prevederilor legale in vigoare, si, ca urmare a angajarii, le inceteaza plata indemnizatiei de somaj beneficiaza, din momentul angajarii pana la sfarsitul perioadei pentru care erau indreptatite sa primeasca indemnizatia de somaj, de o suma lunara, neimpozabila, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, reprezentand 30% din cuantumul indemnizatiei de somaj, stabilita si, dupa caz, recalculata conform legii.

 

Nu beneficiaza de aceasta suma persoanele care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani.

 

Persoanele care beneficiaza de completarea veniturilor, beneficiaza de aceasta suma si in situatia in care, in perioada pentru care au dreptul la indemnizatia de somaj, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la primul angajator si se incadreaza la un alt angajator.

 

Suma platita din bugetul asigurarilor pentru somaj se acorda pentru cel care beneficiaza de compleratea veniturilor salariale pana la sfarsitul perioadei pentru care persoana era indreptatita sa primeasca indemnizatia de somaj.

 

Art. 73^1

        Absolventii institutiilor de învătământ si absolventii scolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, înregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă, în situatia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru somaj, de o primă de încadrare egală cu valoarea indicatorului social de referintă în vigoare la data încadrării.

        Absolventii cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizatie de somaj si se angajează în perioada de acordare a indemnizatiei, în conditiile prevăzute la alin. (1), beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru somaj, de o sumă egală cu indemnizatia de somaj la care ar fi avut dreptul, în conditiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat.

 

ART. 73^2

  (1) Somerii înregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă care nu beneficiază de indemnizatie de somaj, în situatia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 500 lei, neimpozabilă.
  (2) Nu beneficiază de prevederile alin. (1) persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimele 12 luni.
  (3) Persoanele care beneficiază de prima de activare au dreptul la mentinerea acesteia si în situatia în care, în perioada de 3 luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la primul angajator si se încadrează, în termen de 30 de zile, la un alt angajator, în aceleasi conditii.
  (4) Prima de activare nu se cumulează cu prima de încadrare si cu prima de instalare, prevăzute la art. 73^1 alin. (1), respectiv la art. 75.
  (5) Prima de activare se poate cumula cu prima de încadrare prevăzută la art. 74. 

 

 

6. Stimularea mobilitatii fortei de munca

 

ART. 74 

   (1) Persoanele înregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă si care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o localitate situată la o distantă mai mare de 15 km de localitatea în care îsi au domiciliul sau resedinta, pot beneficia de o primă de încadrare, neimpozabilă.
  (2) Cuantumul primei prevăzute la alin. (1) se calculează la 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proportional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfăsoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă.
  (3) Prima de încadrare prevăzută la alin. (1) se acordă pe o perioadă de 12 luni

  

ART. 75   

  (1) Persoanele înregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distantă mai mare de 50 km fată de localitatea în care îsi au domiciliul sau resedinta si, ca urmare a acestui fapt, îsi schimbă domiciliul ori îsi stabilesc resedinta în localitatea respectivă sau în localitătile învecinate acesteia pot beneficia de o primă de instalare, neimpozabilă, destinată stimulării încadrării în muncă, asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua resedintă, si/sau pentru reîntregirea familiei, după caz.
  (2) Prima de instalare prevăzută la alin. (1) se acordă în cuantum diferentiat, astfel:
  a) 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă si care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate si, ca urmare a acestui fapt, îsi schimbă domiciliul sau îsi stabilesc resedinta;
  b) 15.500 lei pentru persoanele prevăzute la lit. a), care îsi schimbă domiciliul sau îsi stabilesc resedinta, în situatia în care sunt însotite de membrii familiei în sensul Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, iar în cazul familiei monoparentale, în situatia în care sunt însotite de copilul sau copiii aflati în întretinere.
  (3) În cazul în care ambii soti îndeplinesc conditiile de acordare a primei de instalare prevăzute la alin. (1), unul va primi suma prevăzută la alin. (2) lit. a), iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei.
  (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) si (3), în situatia în care angajatorul sau autoritătile publice locale sau centrale asigură locuintă de serviciu ori suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de instalare se acordă în cuantum diferentiat, astfel:
  a) 3.500 lei pentru persoana aflată în situatia prevăzută la alin. (2) lit. a);
  b) 6.500 lei pentru persoana aflată în situatia prevăzută la alin. (2) lit. b);
  c) 3.500 lei pentru fiecare sot aflat în situatia prevăzută la alin. (3).
  (5) Prima de instalare stabilită în cuantumurile prevăzute la alin. (2) si (3) se acordă în două transe, astfel:
  a) o transă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data instalării;
  b) o transă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.
  (6) Prima de instalare stabilită în cuantumul prevăzut la alin. (4) se acordă într-o singură transă, la data instalării.

 

Nu beneficiază de primele de mobilitate:
  a) persoanele care au mai beneficiat de o primă de încadrare sau de o primă de instalare în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de mobilitate;
  b) persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;
  c) persoanele care se încadrează la angajatori unde calitatea de administrator/asociat este detinută de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat si la alti angajatori cu care persoanele au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;
  d) persoanele pentru care plata indemnizatiei de somaj a fost suspendată potrivit art. 45 alin. (1) lit. c), iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizatiei de somaj încetează potrivit art. 44 lit. a);
  e) absolventii licentiati ai facultătilor de medicină, medicină dentară si farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi în conditiile legii;
  f) absolventii institutiilor de învătământ fată de care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă.
  g) persoanele al/a căror sot/sotie a beneficiat de prima de relocare prevăzută la art. 76^2 în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de mobilitate.

 

ART. 76^2

(1) Persoanele înregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distantă mai mare de 50 km fată de localitatea în care îsi au domiciliul sau resedinta si, ca urmare a acestui fapt, îsi schimbă domiciliul sau îsi stabilesc resedinta în localitatea respectivă sau în localitătile învecinate acesteia, beneficiază de o primă de relocare, neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor pentru somaj, egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua resedintă, dar nu mai mult de 900 de lei.
  (2) Prima de relocare prevăzută la alin. (1) se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea în situatia în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu depăsesc suma de 5.000 lei/lună.
  (3) Persoanele singure si familiile prevăzute la alin. (2) sunt definite în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare.
  (4) Prin sintagma cheltuieli pentru locuire prevăzută la alin. (1) se întelege cheltuielile necesare pentru plata chiriei si a utilitătilor în noul domiciliu sau noua resedintă.
  (5) În situatia în care angajatorul sau autoritătile administratiei publice locale sau centrale asigură locuintă de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de relocare nu se acordă.
  (6) Prima de relocare stabilită în cuantumul prevăzut la alin. (1) se acordă lunar, pe o perioadă de cel mult 36 de luni, în situatia în care în această perioadă sunt respectate conditiile prevăzute la alin. (1) si (2).

 

ART. 76^3
        (1) Prima de relocare prevăzută la art. 76^2 se acordă la cerere si nu se cumulează cu prima de activare, cu prima de încadrare sau cu prima de instalare prevăzute la art. 73^2, la art. 74, respectiv la art. 75.
  (2) Beneficiază de prima de relocare persoanele care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel putin 12 luni.
  (3) Nu beneficiază de prima de relocare:
  a) persoanele care au mai beneficiat de o primă de relocare sau de una dintre primele prevăzute la art. 74 si 75, în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de relocare;
  b) persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;
  c) persoanele care se încadrează la angajatori la care calitatea de administrator/asociat este detinută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat si la alti angajatori cu care persoanele au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;
  d) persoanele pentru care plata indemnizatiei de somaj a fost suspendată potrivit art. 45 alin. (1) lit. c), iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizatiei de somaj încetează potrivit art. 44 lit. a);
  e) absolventii licentiati ai facultătilor de medicină, medicină dentară si farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi în conditiile legii;
  f) absolventii institutiilor de învătământ fată de care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă.
  g) persoanele care detin în proprietate sau coproprietate o altă locuintă în localitatea în care îsi schimbă domiciliul sau îsi stabilesc resedinta sau în localitătile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă.
  (4) Persoanele care beneficiază de prima de relocare au dreptul la mentinerea acesteia si în cazul în care, în perioada de 36 de luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la angajatorul la care s-au încadrat în muncă si se încadrează în termen de 30 de zile la un alt angajator, în aceleasi conditii.


 

Pagina principala ] Inapoi ] Intrebari frecvente ]

Copyright © 2005 AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA OLT
Ultima modificare: 26-10-2017 13:23:36