Pagina principala
Inapoi

 

Masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca ce se adreseaza angajatorilor, vizeaza stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor si crearea de noi locuri de munca si sunt realizate prin urmaroarele servicii specializate, furnizate de Agentia judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Olt:

 • subventionarea locurilor de munca;

 • acordarea de credite in conditii avantajoase in vederea crearii de noi locuri de munca;

 • acordarea unor facilitati.

 

1. Subventionarea locurilor de munca

 

Angajatorii care incadreaza in munca, pe durata nedeterminata, someri in varsta de peste 45 de ani sau someri intretinatori unici de familii, primesc pe o perioada de 12 luni, o suma lunara reprezentand un salariu minim brut pe tara, avand obligatia de a mentine raporturile de munca timp de 2 ani. De aceleasi facilitati beneficiaza si angajatorii care au sub 100 de angajati si incadreaza in munca, pe o perioada nedeterminata, persoane cu handicap.

 

Angajatorii sunt stimulati in vederea incadrarii absolventilor tuturor institutiilor de invatamant.

Cei care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenți ai unor instituții de învățământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent:

 • 1 salariu de baza minim brut pe țară, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenții ciclului inferior al liceului sau ai școlilor de arte și meserii;

 • 1,2 salarii de baza minime brute pe țară, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenții de învățământ secundar superior sau învățământ postliceal;

 • 1,5 salarii de baza minime brute pe țară, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenții de  învățământ superior.

 

Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenți din rândul pesoanelor cu handicap, primesc lunar subventiile, pentru fiecare absolvent,  pe o perioadă de 18 luni, functie de forma de invatamant absolvita.

 

Angajatorii care incadreaza absolventi sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin 3 ani de la data incheierii acestora. In perioada celor 3 ani, absolventii pot urma o forma de pregatire profesionala organizata de catre angajator, iar cheltuielile necesare pregatirii profesionale vor fi suportate, la cererea angajatorilor, din bugetul asigurarilor pentru somaj.

 

Din bugetul asigurarilor pentru somaj, pot fi subventionate cheltuielile cu forta de munca efectuate in vederea realizarii de servicii publice pentru refacerea si intretinerea infrastructurii, pentru ecologizarea si realizarea unor lucrari edilitare, precum si servicii sociale, care cuprind activitati de ingrijire la domiciliu a copiilor, bolnavilor, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap.

 

Subventiile se acorda pe cel mult 12 luni, pentru fiecare persoana incadrata cu contract individual de munca, din randul somerilor. 

 

In perioada 01 noiembrie – 31 martie, subventia este de un salariu de baza minim brut pe tara, la care se adauga contributiile de asigurari sociale datorate de angajatori. In celelalte luni ale anului, subventia este de 70% din salariul de baza minim brut pe tara.

 

 

2. Acordarea de credite in conditii avantajoase in vederea crearii de noi locuri de munca

 

Se pot acorda , din bugetul asigurarilor pentru somaj, credite in conditii avantajoase, pentru crearea de noi locuri de munca prin infiintarea sau dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, someri care infiinteaza intreprinderi mici si mijlocii, persoane in varsta de pana la 30 de ani care au statut de studenti pentru prima data, asociatii familiale, precum si activitati independente desfasurate de persoane fizice autorizate, care indeplinesc urmatoarele conditii :

 • sa aiba cel mult 250 angajati ;

 • activitatea de baza sa se realizeze in productie, servicii sau turism ;

 • pe cel putin 50% din locurile de munca nou create sa fie incadrat personal provenind din randul somerilor inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca ;

 • personalul incadrat sa fie mentinut in activitate cel putin 3 ani ;

 • sa se oblige sa mentina locurile de munca nou create o perioada minima de 5 ani de la incadrare

 • locurile de munca, avute in vedere la acordarea de credite, sa nu fie locuri de munca vacante, rezultate in urma incetarii raporturilor de munca a unor salariati in ultimele 12 luni premergatoare incheierii contractului de creditare ;  oferite si in concordanta cu pregatirea, aptitudinile, experienta si interesele acestora.

 

Creditele se acorda in baza unor proiecte de fezabilitate, proportional cu numarul de locuri de munca ce vor fi infiintate, pentru o perioada de cel mult 3 ani, pentru investitii, inclusiv perioada de gratie de maxim 6 luni si, respectiv 1 an pentru asigurarea productiei, cu o dobanda de 25% din dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, cea mai avantajoasa de pe piata. Suma acordata este de 10.000 lei pentru fiecare loc de munca creat.

 

 

3. Acordarea unor facilitati

 

Angajatorii care incadreaza in munca persoane din randul somerilor, pe care le mentin in activitate pe o perioada de cel putin 6 luni de la data angajarii, beneficiaza de reducerea sumei reprezentand contributia de 3% datorata bugetului asigurarilor pentru somaj.

 

Reducerea contributiei se acorda incepand din anul fiscal urmator, pentru o perioada de 6 luni, si consta in diminuarea sumei datorate lunar cu 0,5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou-angajat, din randul somerilor si mentinut in activitate cel putin 6 luni, din numarul mediu scriptic de personal incadrat cu contract individual de munca din anul respectiv.

 

Angajatorii care primesc credite in conditii avantajoase din bugetul asigurarilor pentru somaj beneficiaza de reducere la plata contributiei numai pentru somerii incadrati peste nivelul de 50% din locurile de munca nou-create.

 

Angajatorii care primesc fonduri nerambursabile din bugetul asigurarilor pentru somaj beneficiaza de reducere la plata contributiei numai pentru somerii incadrati pe alte locuri de munca decat cele nou-create ca urmare a acordarii fondurilor nerambursabile.

 

Pagina principala ] Inapoi ]

Copyright © 2005 AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA OLT
Ultima modificare: 14-03-2016 15:45:17