Pagina principala
Inapoi
Directori

 
CONDUCEREA

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Olt este condusa de un director coordonator, numit de presedintele agentiei nationale, sprijinit in desfasurarea activitatii de Consiliul Consultativ, organism tripartit, format din 15 membrii reprezentand autoritatile publice locale si organizatiile sindicale si asociatiile patronale.

 

Numirea celor 15 membri ai consiliului consultativ se face, potrivit legii, astfel:

    - 5 membri, reprezentand autoritatea publica locala, desemnati de prefectul judetului Olt;

    - 5 membri numiti prin consens de organizatiile sindicale reprezentative la nivel national;

    - 5 membri numiti prin consens de asociatiile patronale reprezentative la nivel national.

 

Mandatul membrilor consiliului consultativ are durata de 4 ani. Acest mandat poate fi reinnoit sau poate inceta la cererea motivata a organizatiilor sau asociatiilor care i-au desemnat.

 

In cazul in care locurile din consiliul consultativ devin vacante ca urmare a demisiei, revocarii sau decesului, vor fi numiti noi membri pana la incheierea mandatului initial, in termen de 30 de zile calendaristice.

 

Atributiile consiliului consultativ al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Olt, sunt urmatoarele:

   

- consiliaza directorul executiv in adoptarea deciziilor cu privire la:

  • masurile de realizare a sarcinilor ce le revin potrivit programelor de ocupare a fortei de munca si de formare profesionala;

  • repartizarea intre subunitati a sarcinilor din contractele-angajament si a indicatorilor de performanta;

 

- analizeaza:

  • raportul de activitate anual;

  • situatia financiara anuala si executia bugetara;

 

- face propuneri cu privire la:

  • programele de activitate ale subunitatilor;

  • proiectele programelor de ocupare a fortei de munca si de formare profesionala la nivelul judetului;

  • proiectul de buget;

  • infiintarea si dezvoltarea punctelor de lucru.

   

Consiliul consultativ se intruneste, de regula, lunar sau la cererea directorului coordonator al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Olt, ori a doua treimi din numarul membrilor sai, ori de cate ori este necesar.

 

 

Pagina principala ] Inapoi ] Directori ]

Copyright 2005 AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA OLT
Ultima modificare: 14-03-2016 15:45:17