AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ OLT
Str. Prel. Crişan, nr. 2, Slatina, tel. 0249/438595, www.olt.anofm.ro
e-mail: ajofm@ot.anofm.ro   Nr. inreg. 5324
/26.04.2018
LOCURI DE MUNCĂ VACANTE OLT 26.04.2018, ora 8:30
INFORMAŢII UTILE LOCAŢIE   TELEFON
PUNCT DE LUCRU BALŞ   0249/451634
AGENŢIA LOCALA CARACAL   0249/513694
PUNCT DE LUCRU CORABIA   0249/560634
AGENŢIA LOCALA SLATINA   0249/438595(int:120)
PUNCT DE LUCRU DRAGANEŞTI OLT   0249 465428
Nr.crt Meseria/ocupatia TOTAL Balş Caracal Corabia Slatina Draganeşti Olt
1 112011  DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA 1 0 0 0 1 0
2 112020  DIRECTOR ECONOMIC 1 0 0 0 1 0
3 121903  SEF SECTIE MONTAJ 1 0 0 0 1 0
4 131202  INGINER SEF PISCICULTURA SI VANATOARE 1 0 0 0 1 0
5 132439  CONDUCATOR ACTIVITATE DE TRANSPORT RUTIER 1 0 1 0 0 0
6 213006 INGINER ZOOTEHNIST 1 0 0 0 1 0
7 213208 REFERENT DE SPECIALITATE INGINER HORTICOL 1 0 0 0 1 0
8 214131  ANALIST CALITATE 1 0 0 0 1 0
9 214201  INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0 0 0 1 0
10 214204  INGINER CAI FERATE, DRUMURI SI PODURI 5 0 0 0 5 0
11 214401  INGINER MECANIC 7 0 0 0 7 0
12 214443  RESPONSABIL MENTENANTA 1 0 0 0 1 0
13 214513  INGINER CHIMIST 1 0 0 0 1 0
14 214615  INGINER METALURGIE NEFEROASA 1 0 0 0 1 0
15 214946  EXPERT ACHIZITII PUBLICE 1 0 0 0 1 0
16 215149  INGINER ELECTRIC 2 0 0 0 2 0
17 215202  INGINER AUTOMATIST 1 0 0 0 1 0
18 215205  INGINER PRODUCTIE 1 0 0 0 1 0
19 222101  ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0 0 0 1 0
20 241203  CONSULTANT FINANCIAR 3 0 0 0 3 0
21 241245  CONSULTANT ASIGURARI 20 0 0 0 20 0
22 261102  JURISCONSULT 1 0 0 0 1 0
23 261103  CONSILIER JURIDIC 1 0 0 0 1 0
24 262101  ARHIVIST 3 0 0 0 3 0
25 263106  CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ĪN GESTIUNE ECONOMICA 2 0 0 0 2 0
26 263104  CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ĪN MARKETING 2 0 0 0 2 0
27 264211  REDACTOR 3 0 0 0 3 0
28 311201  MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 4 0 0 0 4 0
29 311216 TEHNICIAN DEVIZIER 1 0 0 0 1 0
30 311508  MAISTRU MECANIC 1 0 0 0 0 1
31 311519  TEHNICIAN MECANIC 1 0 0 0 0 1
32 312203  CONTROLOR DE CALITATE LA PROTEJARI METALICE 2 0 0 0 2 0
33 331302  CONTABIL 1 0 0 0 1 0
34 332101  AGENT ASIGURARE  3 0 0 0 3 0
35 332202  REPREZENTANT COMERCIAL 1 0 0 0 1 0
36 332203  AGENT DE VANZARI 10 0 0 0 10 0
37 334303 ASISTENT MANAGER 1 0 0 0 1 0
38 352130  TEHNICIAN PENTRU SISTEME DE DETECTIE, SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES 2 0 0 0 2 0
39 411001  FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 4 0 0 0 4 0
40 413201  OPERATOR INTRODUCERE VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0 0 1 0 0
41 432102  MAGAZINER 1 0 0 0 1 0
42 432111  LUCRATOR GESTIONAR 19 0 11 0 8 0
43 432202  FACTURIST 3 0 0 0 3 0
44 512001  BUCATAR 3 0 0 0 3 0
45 514101  COAFOR 1 0 0 0 1 0
46 514102  FRIZER 2 0 0 0 2 0
47 514201  COSMETICIAN 1 0 0 0 1 0
48 514202  MANICHIURIST 1 0 0 0 1 0
49 515301  INGRIJITOR CLADIRI 1 0 0 0 1 0
50 516201  CAMERISTA HOTEL 1 0 0 0 1 0
51 522303 LUCRATOR COMERCIAL 6 0 0 0 6 0
52 522101  VANZATOR 1 0 0 0 1 0
53 523001  TAXATOR 2 0 0 0 2 0
54 541401  AGENT DE SECURITATE 20 0 0 0 20 0
55 611105  AGRICULTOR 1 0 0 0 1 0
56 711205  ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 32 0 0 0 32 0
57 711402  FIERAR BETONIST 15 0 0 0 15 0
58 711501  DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 26 0 0 0 26 0
59 712201  FAIANTAR 7 0 0 0 7 0
60 712403  IZOLATOR HIDROFOB 5 0 0 0 5 0
61 712405  IZOLATOR TERMIC TERMOSISTEM 2 0 0 0 2 0
62 712409 CONFECTIONER TAMPLARIE SI MASE PLASTICE 2 0 0 0 2 0
63 712602  INSTALATOR APA-CANAL 17 0 0 0 17 0
64 712609  INSTALATOR INSTALATII TEHNICO SANITARE SI DE GAZE 5 0 0 0 5 0
65 712612  INSTALATOR RETELE TERMICE SI SANITARE 5 0 0 0 5 0
66 712701  FRIGOTEHNIST 1 0 0 0 1 0
67 713102  ZUGRAV 11 0 0 0 11 0
68 713204  VOPSITOR 1 0 0 0 1 0
69 721115  TURNATOR METALE SI NEFEROASE 5 0 0 0 5 0
70 721203  SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 3 0 0 0 3 0
71 721208  SUDOR 29 0 0 0 29 0
72 721401  FINISOR 10 0 0 0 10 0
73 721410  LACATUS MECANIC 31 0 0 0 31 0
74 721426  MONTATAOR - AJUSTOR 3 0 0 0 3 0
75 721435  MECANIC OPERATOR 2 0 0 0 2 0
76 722323  OPERATOR LA MASINI CU COMANDA NUMERICA 2 0 0 0 2 0
77 722324  OPERATOR LA MASINI CU ELECTROEROZIUNE AUTOMATA 2 0 0 0 2 0
78 722412  RECTIFICATOR UNIVERSAL 1 0 0 0 1 0
79 722413  STRUNGAR UNIVERSAL 1 0 0 0 1 0
80 722424  STRUNGAR LA MASINI DE PRELUCRAT IN COORDONATE 3 0 0 0 3 0
81 723302  MECANIC UTILAJ 10 0 0 0 8 2
82 723303  MECANIC AGRICOL 5 0 0 0 5 0
83 741101 ELECTRICIAN IN CONSTRUCTII 3 0 0 0 3 0
84 741102  ELECTRICIAN INTRETINERE SI REPARATII IN CONSTRUCTII 2 0 0 0 2 0
85 741106  ELECTRICIAN CONSTRUCTOR MONTATOR APARATAJ SI CABLURI DE JOASA TENSIUNE 10 0 0 0 10 0
86 741307  ELECTRICIAN INTRETINERE SI REPARATII 13 0 0 0 13 0
87 742201  AUTOMATIST 2 0 0 0 2 0
88 751103  MACELAR 1 0 0 0 1 0
89 751201  BRUTAR 5 0 0 0 5 0
90 751203  PATISER 3 0 0 0 3 0
91 752211  TAMPLAR MANUAL LA IMBINAREA FURNIRELOR 4 0 0 0 4 0
92 812113  ELECTROMETALURGIST 1 0 0 0 1 0
93 814106  OPERATOR LA PRELUCRAREA CAUCIUCULUI 1 0 0 1 0 0
94 815301  OPERATOR CONFECTIONER IMBRACAMINTE DIN TESATURI, TRICOTAJE, MATERIALE SINTETICE 25 0 0 0 25 0
95 818112  OPERATOR LA INSTALATII AUTOMATE PENTRU PREPARAREA AMESTECULUI 1 0 0 0 1 0
96 818901  OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 3 0 0 0 3 0
97 821908  CONFECTIONER ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 41 0 0 0 41 0
98 823103  MUNCITOR SUBANSAMBLE 20 0 20 0 0 0
99 831202  MANEVRANT VAGOANE 1 0 0 0 1 0
100 832201  SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 6 1 1 0 4 0
101 834101  TRACTORIST 1 0 0 0 1 0
102 834201  MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE 1 0 0 0 1 0
103 911101  MENAJERA 1 0 1 0 0 0
104 912201  SPALATOR VEHICULE 1 0 0 0 1 0
105 921201  INGRIJITOR ANIMALE 1 0 0 0 1 0
106 931301  MUNCITOR NECALIFICAT  LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 35 0 1 0 34 0
107 932101  AMBALATOR MANUAL 15 0 0 0 15 0
108 932904  MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSE SOLIDE SI SEMISOLIDE 34 0 10 0 24 0
109 932905  MUNCITOR NECALIFICAT IN INDUSTRIA CONFECTIILOR 36 0 3 0 33 0
110 932911  MUNCITOR NECALIFICAT IN METALURGIE 20 0 0 0 20 0
111 933303  MANIPULANT MARFURI 5 0 2 0 3 0
112 962907  PAZNIC 3 0 0 0 3 0
TOTAL 691 1 50 2 634 4
    
DIRECTOR EXECUTIV,  
Constantin CITU